SMED YAZILIM SMED YAZILIM MÜHENDİSLİK
KULLANICI SÖZLEŞMESİ
1-TARAFLAR

İşbu sözleşme, https://ilkyardim.smedyazilim.com adresinde faaliyet gösteren SMED YAZILIM ile sisteme üye olan Üye arasında, üyenin https://ilkyardim.smedyazilim.com alan adlı internet uygulaması üzerinden kendi iradesi ile yaptığı üyelik kaydı sırasında yapılmıştır. Üye, uygulamaya üye olarak, sözleşmenin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2-TANIMLAR

İş bu sözleşmede belirtilen; SMED YAZILIM: SMED YAZILIM ve MÜHENDİSLİK’i Üye: Siteye üye olan gerçek veya tüzel kişiyi, Site: https://ilkyardim.smedyazilim.com alan adı üzerinden yayın yapan web uygulamasını, ifade edecektir.

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, üyelerin kursiyer bilgilerinin SMED YAZILIM tarafından uygulamada çevrimiçi olarak internet üzerinden kayıt alınmamasına dair usul ve esaslar ile SMED YAZILIM ve üyenin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İş bu sözleşme, uygulamada yapılacak olan ve üyenin kursiyerlerinin bilgilerini hüküm ifade eder.

4-SMED YAZILIM’ IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.SMED YAZILIM, üye olan gerçek ya da tüzel kişilerin kursiyer bilgilerinin kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla uygulama üzerinden asla kayıt tutmamaktadır.

4.2.SMED YAZILIM güvenlik nedeniyle üyenin uygulamaya kayıt olurken istemiş olduğu “Firma Adı, e-posta adresi, şubenin bulunduğu il ve ilçe, kullanıcı şifresini kayda alabilir. Bunun nedeni kullanıcıların şifrelerini unutmaları halinde şifre yenileme işlemi yaptırabilmek içidir. Kullanıcıların uygulamayı kötü amaçla kullanması durumunda gerekli gördüğünde, uygulamadan uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

4.3.SMED YAZILIM önceden üyeye bildirimde bulunmaksızın uygulamanın biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, uygulamanın yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir veya alan adını kapatabilir.

4.4.SMED YAZILIM uygulamada kampanyalar, hizmetler, reklam ve tanıtımlar hakkında üyeye belirli dönemlerde posta, e-posta ve sms ile duyuru gönderebilir. Üye, bu hususu peşinen kabul etmiştir.

4.5.SMED YAZILIM dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden üyeye bilgi vermeksizin uygulamada sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, uygulamada sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

4.6.SMED YAZILIM, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üyeler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.7.İş bu sözleşme SMED YAZILIM' ın kişiye özel sunacağı kampanya, sertifika çıkartma adedi, kimlik çıkartma adedi ve sair hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle SMED YAZILIM' dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

5-ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.Üyelik, uygulamada belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye; üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin SMED YAZILIM tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü

5.2.Üye; üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kullanıcı e-posta, firma adı, firma bulunduğu adres (il/ilçe) ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal SMED YAZILIM' a ileteceğini, bu bilgilerini sistem üzerinde güncelleyeceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. SMED YAZILIM' dan bu nedenle hiçbir talepte bulunamaz.

5.3.Üye, uygulamada belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer üye' leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve uygulamada verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4.Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.5.Üye, uygulamayı kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve kursiyer bilgilerinin uygulama veri tabanında tutulmadığından güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde SMED YAZILIM' ın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

5.6.Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını aksi durumun SMED YAZILIM tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

5.7.Üye, uygulamaya, zararlı program, YAZILIM, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, uygulamanın ve üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

5.8.Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.

5.9.Üye, başkalarının uygulamayı kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve uygulamanın veya uygulamayı kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

5.10.Üyenin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya uygulamadan edindiği bilgilere istinaden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla uygulamaya erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan SMED YAZILIM sorumlu değildir.

5.11.Üye, uygulama çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, uygulamaya yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

5.12.Sitede, bu siteden tamamen bağımsız ve SMED Yazılım’ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine linkler bulunabilir. SMED Yazılım bu sitelerde bulunan bilgilerinin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında SMED Yazılım'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyenin bu İnternet Sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve SMED Yazılım'ın izni dışındadır.

6-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1.Uygulamanın sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu uygulamadaki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler SMED YAZILIM veya lisans verenlere aittir. Üye, SMED YAZILIM' ın yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde uygulamanın içeriğini dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının uygulamanın hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde Üye, SMED YAZILIM' ın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SMED YAZILIM' dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, SMED YAZILIM' a ödemekle sorumlu olacaktır.

6.2.SMED YAZILIM' ın, Uygulama hizmetleri, Uygulama bilgileri, Uygulamanın telif haklarına tabi çalışmaları, Uygulama’ nın ticari markaları, Uygulama’ nın ticari görünümü veya Uygulama’ ya ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how' a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.3.Uygulamada yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

6.4.Uygulama içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

6.5.Üyeler Uygulamanın kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üyeye ait olup SMED YAZILIM' ın rücu hakkı saklıdır.

7-SORUMLULUK

7.1.Üye, uygulamada sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başlıca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda SMED YAZILIM Üye’ ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin uygulamada kampanyaları ve satın almayı durdurmaya, sertifika/kimlik çıkartma kontörlerini iptal etmeye veya sona erdirmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle SMED YAZILIM' dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

7.2.SMED YAZILIM hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir. SMED YAZILIM üyenin herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, hizmeti ya da uygulamayı kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

8-MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep" durumlarında; SMED YAZILIM, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince SMED YAZILIM' ın yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, SMED YAZILIM' a gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için SMED YAZILIM' dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde SMED YAZILIM, dilerse işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.

9-SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

SMED YAZILIM, Üye’ ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri uygulamada yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.

10-ÜYELİK İPTALİ ve SÖZLEŞMENİN FESHİ

10.1.Üye' nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda SMED YAZILIM, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek üye' nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye' nin uygulamadan aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye SMED YAZILIM' dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Üye bu hususa itiraz edemez.

10.2.SMED YAZILIM iş bu sözleşmeyi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek Üye' nin üyeliğini iptal etmeye ve Üye' nin uygulamadan aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurmaya ya da tümüyle iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, meyilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek SMED YAZILIM' dan hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

11-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme Uygulama’ da onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve SMED YAZILIM' ın üyenin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Uygulama’ da sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

12-GİZLİLİK

12.1.Üye, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında SMED YAZILIM ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve SMED YAZILIM' ın izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Ancak, anılan gizlilik yükümlülüğü aşağıdaki hallerde geçerli olamayacaktır.

12.2.SMED YAZILIM, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve uygulama kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye' nin kayıt olurken girmiş olduğu firma adı, il/ilçesi, şube, sorumlu müdür/eğitmen, kimlik, ehliyet, adres, iletişim, IP ve uygulama kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kendi bünyesinde barındırabilir. SMED YAZILIM, üyeye ilişkin bilgileri uygulamada sunulan hizmetler ile ilgili sigorta şirketi, banka ile ayrıca gerek gördüğü üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmaya yetkilidir. Ayrıca SMED YAZILIM bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

13-TEBLİGAT

13.1.Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

13.2.Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, üyeliğin iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin SMED YAZILIM tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlar doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından SMED YAZILIM sorumlu değildir. Üye’ nin SMED YAZILIM ile yapacağı yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz.

14-YETKİ ve DELİL ANLAŞMASI

14.1.İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve Adana Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

14.2.Üye, çıkabilecek ihtilaflarda, SMED YAZILIM' ın her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

15-MUHTELİF

15.1.İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

15.2.SMED YAZILIM' ın Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.

15.3.İşbu sözleşme Uygulama’ da onaylandığı andan itibaren, varsa daha önce Uygulama’ da de onaylanan sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden kaynaklandığına bakılmaksızın, bu sözleşme hükümleri uygulanır. Üye, varsa daha önce Uygulama’ da onaylanan sözleşme ve ticari işleyişten dolayı SMED YAZILIM' dan hiçbir hak ve alacağı olmadığını, SMED YAZILIM' ı her türlü konuda en geniş manada gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini, bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı SMED YAZILIM' a karşı doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.4.Üye, uygulamada yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan eder.

15.5.Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

15.6.Üye, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini, üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.

15.7.İş bu sözleşme şartları (veri kaydı tutmama) sadece kimlik ve sertifika çıkarma modülleri için geçerlidir. Söz konusu kullanıcı verileri, kursiyer ve diğer yeni eklenecek modüller için geçerli değildir.